Na elf weken brainstormen, researchen, contacten leggen en voorbereidingen, zijn de vijfdejaars van Guldensporencollege Kaai Kortrijk helemaal klaar voor het langverwachte debat. Dinsdag 29 november is het zover. Het evenement begint om 13u30 in de aula’s van de Kulak (gebouw A).

Morgen gaan zo’n 150 leerlingen, 35 teams, beurtelings debatteren in twee aula’s van de Kulak. Zeven leerkrachten met verschillende expertises ondersteunen hen gedurende het volledige parcours. Ze geven het vak ‘module’, dat is een traject waar samenwerken en onderzoeken centraal staan. De verschillende klassen van het vijfde middelbaar gaan op zoek naar antwoorden op maatschappelijke vragen. 

De leerlingen krijgen allemaal een term waarrond ze een eigen onderzoeksvraag bedenken. Ze hebben tien weken de tijd om dat inhoudelijk uit te pluizen en om een rapport neer te schrijven. “Ze raadplegen krantenartikels, wetenschappelijke bronnen in verschillende talen, leggen interviews af… We willen de muur tussen de school en de buitenwereld doorbreken. We dagen hen uit om een expert buiten de school te raadplegen en om hun voorlopige resultaten samen met hen door te nemen. Met de feedback kunnen ze hun eindtekst naar een hoger niveau tillen. Het is de bedoeling om hen op die manier voor te bereiden op het hoger onderwijs,” leggen de coaches uit.

Grenzen verleggen

Voor velen is het vak nieuw en uitdagend, omdat de opdracht niet van A tot Z uitgeschreven is. Discipline, verantwoordelijkheid opnemen en deadlines halen zijn dus cruciaal. “We merken dat leerlingen serieuze progressies maken doorheen de weken. In het begin van het semester hebben sommigen nog moeite met formele mails opstellen, of hebben ze schrik om externen te contacteren. Uiteindelijk slagen ze erin om afspraken te maken met experts en leggen ze voor zichzelf de lat hoger,” klinkt het.

Dit traject wordt met een debat afgesloten, zodat de leerlingen hun werk zowel schriftelijk als mondeling verdedigd hebben. Ze hebben twee minuten om hun werk voor te stellen aan de groep. Daarna stelt het publiek gedurende acht minuten kritische vragen over dat onderzoek. “

Een groep (zie foto hieronder) heeft de virologen Steven Van Gucht en Marc Van Ranst te pakken gekregen. Hun onderzoeksvraag luidt als volgt: Op welke manier zou de Belgische overheid twijfels over vaccinaties bij de bevolking kunnen verhelpen? “In het begin was het een beetje moeilijk en wennen, maar het verloopt vlotter dan verwacht. Het was een hele uitdaging om een expert te vinden en als er dan een ‘celebrity’ toehapt, is dat wel een hele eer. Het is tof dat het zo’n grote groep is, omdat je het gevoel hebt dat iedereen aan hetzelfde werkt. Je ziet ook iedereen effectief aan het werk en dat motiveert,” vertellen de meisjes.

Maud Opbrouck, Noor Vaneenooghe, Doris Benoit en Sara Rigole bereiden zich voor op het debat. Hun coach is Thibaud Ronsse.

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij:

Steven Vanlersberghe (leerkracht) – steven.vanlersberghe@guldensporencollege.be  

Thibaud Ronsse (leerkracht) – thibaud.ronsse@guldensporencollege.be 

Heidi Steegen (directeur) – heidi.steegen@guldensporencollege.be 

Nicole Casteele (directeur) – nicole.casteele@guldensporencollege.be

Je kan dit persbericht ook terugvinden op de website van Guldensporencollege.