Op de oude Leie-arm in Sint-Baafs-Vijve is de stuw gerenoveerd. De stuw regelt de waterstand in de Leie om zo wateroverlast en waterschaarste te vermijden.

De onderdelen zijn per schip vanuit het atelier in Temse naar de werf gebracht voor de installatie. Samen met een nieuwe vispassage heeft dat zo’n 10 miljoen euro gekost.

“Vandaag wordt een helft van de stuwinfrastructuur voorzien en geïnstalleerd en wordt het in dienst gesteld de komende maanden. De tweede fase van de werken is de tweede helft van de stuwinfrastructuur. Die wordt begin 2023 operationeel gemaakt en dat waarborgt ook een continue waterbeheersing zonder hinder op de scheepvaart,” vertelt Lieven Dejonckheere van De Vlaamse Waterweg.

Je kan de video ook bekijken op de website van Focus & WTV.