Op vrijdag 12 mei trekt een groep leerlingen van het Guldensporencollege Kaai 2 naar Poverello Kortrijk om zo’n 400 ingezamelde producten af te geven. De school wil met dit initiatief de leerlingen aanmoedigen om mensen in armoede te helpen. “De inzamelactie was een heel groot succes,” klinkt het.

Voor de paasvakantie heeft het Guldensporencollege Kaai 2 een inzamelactie georganiseerd. Aan het onthaal stonden twee winkelkarren die de leerlingen met allerlei verzorgingsproducten konden vullen die ze uiteindelijk aan vzw Poverello Kortrijk zullen doneren. Dat was in de vastentijd.

“Vasten betekent niet alleen je onthouden van bepaalde zaken, maar je ook bewuster zijn van de noden van mensen én je hiervoor inzetten. Vanuit deze solidariteitsvisie willen we die periode als school niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De inzameling was dan ook een heel groot succes,” legt Herlinde Vanwynsberghe uit.

De leerlingen van de richting Organisatie en Logistiek hebben alle ingezamelde producten gesorteerd en geïnventariseerd in Excel. In totaal zijn er 429 producten binnengebracht. Vrijdag trekken de leerlingen van Organisatie en Logistiek en van Onthaal en Recreatie naar de vereniging Poverello in Kortrijk om de goederen af te geven. Daarnaast krijgen ze een rondleiding in het gebouw. “Armoede rondom ons blijft een zaak van iedereen. Ook jongeren kunnen een verschil maken door zich te engageren,” aldus Tine Fraeye.

Concreet

Wanneer? Vrijdag 12 mei om 14.30u

Waar? Poverello Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 13

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij:   

Bart Dujardin (Directeur Guldensporencollege Kaai 2) – bart.dujardin@guldensporencollege.be

Elke Vandekerckhove (Directeur Guldensporencollege Kaai 2) – elke.vandekerckhove@guldensporencollege.be

Herlinde Vanwynsberghe (Leerkracht Guldensporencollege Kaai 2) – herlinde.vanwynsberghe@guldensporencollege.be

Tine Fraeye (Coördinator en leerkracht Guldensporencollege Kaai 2) – tine.fraeye@guldensporencollege.be

Je kan dit persbericht ook terugvinden op de website van Guldensporencollege.

In de pers: