Guldensporencollege Kaai in Kortrijk verwacht donderdagochtend hoog bezoek. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) komt in zijn thuisstad een gastcollege geven aan een groep vijfde- en zesdejaars.

Donderdag 23 maart ontvangt het Guldensporencollege Kaai een bijzondere spreker: justitieminister Vincent Van Quickenborne. Hij zal het hebben over de uitdagingen waar justitie voor staat. Het gaat dan om de magistratuur, het gevangeniswezen, de federale gerechtelijke politie en de staatsveiligheid. 

Allemaal thema’s die aan bod zijn gekomen in de lessen media- en oorlogsrecht voor de vijfdes en algemeen recht voor de zesdejaars van de studierichting humane wetenschappen. Aansluitend krijgen de leerlingen ook de kans om vragen te stellen aan de minister.

Concreet

Wat? Gastcollege federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne

Wanneer? Donderdag 23 maart van 8u30 tot 9u30/10u 

Waar? Guldensporencollege Kaai 3 in Kortrijk – bovenzaal restaurant

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Heidi Steegen (Directeur Guldensporencollege Kaai 3) – heidi.steegen@guldensporencollege.be 

Nicole Casteele (Directeur Guldensporencollege Kaai 3) – nicole.casteele@guldensporencollege.be 

Je kan dit persbericht ook terugvinden op de website van Guldensporencollege.

In de pers: