Het Interreg-project ‘En Avant of Vooruit’ begeleidt Noord-Franse en Waalse werkzoekenden die niet veel werkervaring hebben naar de West-Vlaamse arbeidsmarkt. Het project biedt hun een begeleiding op maat aan om vooral de vacatures voor knelpuntberoepen in te vullen.

En Avant / Vooruit wil gedurende de drie projectjaren, en tegen december 2021, zo’n honderd Waalse en Franse werkzoekenden begeleiden en tewerkstellen in een West-Vlaams bedrijf. “Voorlopig hebben een dertigtal mensen werk gevonden,” zegt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen.

Dit project is een win-winsituatie: werkzoekenden krijgen een kans op de arbeidsmarkt en Vlaamse bedrijven vullen sneller vacatures in. Het gaat voornamelijk over de knelpuntberoepen in West-Vlaanderen, zoals logistieke medewerkers. Hier is de werkloosheidsgraad zeer laag, daarom adviseert En Avant / Vooruit dat bedrijven ook over de aangrenzende regio’s kijken, zoals in Noord-Frankrijk en Wallonië.

“Werkzoekenden voorbereiden en begeleiden op maat is eigen aan het project.”

Jean de Bethune: “We ondersteunen Franse en Waalse werkzoekenden en bieden hun altijd een aanspreekpunt. Dat is intensief, maar de stap zetten om over de grens te werken, schrikt ook velen af. De voorbereiding en begeleiding op maat die de werkzoekenden krijgen, zijn eigen aan het project.”

Over de grens kijken

Het project is ontstaan omdat in het Département du Nord een hoge werkloosheidsgraad heerst en er is een grote groep mensen met een leefloon. In West-Vlaanderen is de werkloosheidsgraad daarentegen laag. “Bedrijven moeten de reflex hebben om over de grenzen te kijken om hun vacatures in te vullen,” vertelt de Bethune. “En Avant / Vooruit houdt er rekening mee dat toekomstige werknemers in een straal van ongeveer 30 kilometer wonen. Zo kunnen ze elke dag heen- en terugreizen.”

Momenteel begeleidt En Avant / Vooruit ook Doriane Bortoluzzi (54) die een coachingprogramma volgt bij Maison de l’Europe in Duinkerke. De consulent grenswerk van het Département du Nord vertelde haar over dit project en ze zoekt werk in de logistiek. “Ik vind dit project interessant, want ik leer veel bij. Ik wist niet dat er veel werkmogelijkheden zijn in Vlaanderen en ik ontdek hoe de werkcultuur hier is. Ook heb ik leren mijn plan trekken in het Nederlands.”

“En Avant / Vooruit is een Europees interregionaal project en Europa vindt de samenwerking tussen landen belangrijk. De drie regio’s wisselen voortdurend informatie uit en vergaderen om te verbeteren. We smeden een tijdelijke samenwerking en hopen dat die verduurzaamt. En Avant / Vooruit is een van de voorbeelden dat een mooi beeld geeft van wat de Europese middelen kunnen teweegbrengen op lokaal niveau,” besluit de Bethune.

Je kan dit artikel ook op de website van Focus & WTV terugvinden.